O centru

Centrum materiálového výzkumu (CMV) je regionální výzkumné centrum, provozované jako samostatné pracoviště Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně, a je primárně zaměřené na aplikovaný výzkum v oblasti anorganických materiálů a transportních systémů.

Projekt Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně byl realizován v rámci Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace, prioritní osa 2. V období 04/2010 až 12/2013 bylo celkově investováno více než 200 mil CZK do vybudování špičkového vědecko-výzkumného centra zaměřeného na materiálový výzkum ve 2 hlavních oblastech: Anorganické materiály a Transportní systémy a senzory.

Videoreportáž o CMV naleznete zde. Představení centra ve videodokumentu naleznete zde.


 • Vize, mise, poslání

  Hlavním cílem CMV je posílit spolupráci mezi univerzitním výzkumem a aplikační sférou formou smluvního výzkumu a společných výzkumných projektů a urychlit tak přenos poznatků a technologií do praxe.

  pokračovat
 • Projekt VaVpI

  Projekt Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně, registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/01.0012, je realizován v rámci Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace, prioritní osa 2.Realizace projektu proběhne v období 4/2010 – 12/2013.

  pokračovat
 • Struktura centra

  Centrum materiálového výzkumu je na základě výzkumného zaměření rozděleno do dvou výzkumných programů: Anorganické materiály a Pokročilé organické materiály a biomateriály

  pokračovat
 • Kontakty

  Adresa centra:
  Vysoké učení technické v Brně
  Fakulta chemická, Centrum materiálového výzkumu
  Purkyňova 464/118
  612 00 Brno
  Fax: 541 211 697

  IČ: 00216305
  DIČ: CZ00216305

   

  pokračovat