Spolupráce se studenty

Centrum je součástí Fakulty chemické VUT v Brně. Jeho silnou stránkou je oboustranně výhodná spolupráce se studenty magisterských a doktorských programů.

Do činnosti centra je zapojena řada studentů všech stupňů. Mladší ročníky, včetně středoškolských, spolupracují jako výzkumní pomocníci, starší již řeší své doktorské či diplomové, ale také bakalářské práce. Máte-li zájem se připojit, kontaktujte pracovníka centra, jehož zaměření vás přitahuje; můžete se inspirovat tématy již řešených nebo nabízených prací.


  • Výzkumný program Pokročilé organické materiály a biomateriály

    pokračovat
  • Výzkumný program Anorganické materiály

    pokračovat