Spolupráce s výzkumnými institucemi

Spolupracujeme a nabízíme spolupráci ostatním výzkumným organizacím na řešení projektů v rámci národních i mezinárodních grantů a smluvních zakázek.

Obsah připravujeme