Spolupráce s průmyslovými podniky

Nabízíme kvalitní instrumentální a vědomostní základnu pro silikátový průmysl, stejně jako systémy využitelné v regenerativní medicíně nebo péči o vzhled a zdraví.

Uživatele výsledků Centra materiálového výzkumu je možné v rámci jednotlivých výzkumných programů rozdělit do následujících skupin:

Výzkumný program anorganické materiály

 • výrobci a zpracovatelé anorganických pojiv,
 • výrobci stavebních materiálů,
 • výrobci technické a inženýrské keramiky,
 • výrobci a uživatelé žáruvzdorných materiálů,
 • uživatelé anorganických technologií.

Výzkumný program Pokročilé organické materiály a biomateriály

 • firmy produkující nebo vyvíjející biologicky aktivní látky či jejich aplikační formy,
 • firmy produkující,využívající nebo vyvíjející biopolymery, biodegradabilní polymery,
 • firmy farmaceutické, kosmetické, biotechnologické nebo potravinářské,
 • firmy agrochemické, firmy s environmentálním zaměřením,
 • firmy působící v oblasti elektroniky, senzorické a diagnostické techniky,
 • firmy produkující nebo vyvíjející zdravotnické prostředky,
 • instituce klinického výzkumu a testování.