Nabídka spolupráce


 • Spolupráce s průmyslovými podniky

  Nabízíme kvalitní instrumentální a vědomostní základnu pro silikátový průmysl, stejně jako systémy využitelné v regenerativní medicíně nebo péči o vzhled a zdraví.

  pokračovat
 • Spolupráce s výzkumnými institucemi

  Spolupracujeme a nabízíme spolupráci ostatním výzkumným organizacím na řešení projektů v rámci národních i mezinárodních grantů a smluvních zakázek.

  pokračovat
 • Spolupráce se studenty

  Centrum je součástí Fakulty chemické VUT v Brně. Jeho silnou stránkou je oboustranně výhodná spolupráce se studenty magisterských a doktorských programů.

  pokračovat