Laboratoře


 • Laboratoř anorganických pojiv

  Laboratoř anorganických pojiv se zaměřuje na výzkum a technologický vývoj pojiv – cementů, vápna a síranových pojiv; betonů, porobetonů, omítkovin, speciálních maltovin (podlahových stěrek, lepidel…), výzkum bezcementových pojiv – geopolymerů či nové generace anorganických pojiv s vlastnostmi plastů – MDF kompozitů. Laboratoř se zabývá také využíváním sekundárních surovin k přípravě anorganických pojiv pro snížení ekologické zátěže.

  Kontaktní osoba:  doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.

  pokračovat
 • Laboratoř keramických materiálů

  Laboratoř keramických se zaměřuje na výzkum vývoj v oblasti keramických materiálů, speciálně technologické a konstrukční keramiky, elektrochemické, neoxidové a žárovzdorné. Zabývá se také vlastnostmi analýzou složení keramických surovin a speciálními technologiemi. Náplní výzkumného záměru této laboratoře je také využívání sekundárních surovin k přípravě anorganických pojiv pro snížení ekologické zátěže.

  Kontaktní osoba:  doc. Ing. Petr Ptáček, Ph.D.

  pokračovat
 • Laboratoř kovů a koroze

  Získejte náskok před konkurencí díky spolupráci s akademiky a vědci. Jsme jednou z mála českých univerzitních EN ISO 9001:2008 certifikovaných laboratoří poskytujících analýzy nejen kovových materiálů, vývoj ochranných povlaků a zjišťování příčin a průběhu koroze.

  Kontaktní osoba:  Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D.

  pokračovat
 • Laboratoř biokoloidů

  Laboratoř biokoloidů se věnuje fyzikálně-chemickému výzkumu biokoloidních systémů zaměřenému na aplikace v oblasti medicíny, farmacie, kosmetiky, životního prostředí a zemědělství. Nabízí vstřícné, inspirativní prostředí, atraktivní pro průmyslové partnery i studenty, otevřené spolupráci. Hlavním záměrem laboratoře je kombinace kvalitního výzkumu s výchovou talentů a nadšenců.

  Virtuální prohlídka laboratoře.

  Kontaktní osoba: prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D.

  pokračovat
 • Laboratoř biotechnologie a biomateriálů

  V laboratoři se řeší problematika biotechnologické produkce, analýzy, charakterizace a aplikace různých typů biomolekul a biomateriálů a také vývoj transportních systémů pro vybrané biologicky aktivní molekuly. Práci zde vykonává tým složený jak ze studentů všech úrovní vysokoškolského studia, tak i ze zaměstnanců školy, kdy mladší a méně zkušení mají možnost se učit od těch starších tím nejpřirozenějším a nejpříjemnějším způsobem – spoluprací.

  Prezentace laboratoře.

  Kontaktní osoba:   prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

  pokračovat
 • Laboratoř organické elektroniky a fotoniky

  Laboratoř se zabývá aplikovaným a základním výzkumem v oblasti pokročilých organických materiálů v elektronice a fotonice. Nabízíme expertýzy v oblasti organické syntézy funkčních materiálů, charakterizace a studia elektronových, optických, elektrických a optoelektrických vlastností a návrhu, konstrukce a charakterizace součástek a zařízení pro organickou elektroniku, senzoriku a fotoniku. Dynamicky se rozvíjející výzkumný tým je tvořen pěti zkušenými výzkumníky a pěti studenty doktorského studia.

  Virtuální prohlídka laboratoře.

  Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D.

  pokračovat
 • Laboratoř bioplastů

  Laboratoř se zabývá vlastnostmi biopolymerů, které v dnešní době zaznamenávají obrovský rozvoj. Řeší vztahy mezi vlastnostmi a strukturou polymerů a kopolymerů, věnuje se zejména mechanickým a termickým vlastnostem a jejich stabilitě. Hledá způsoby využití těchto materiálů pro výrobu funkčních plastů a optimalizuje podmínky jejich zpracování. Pozornost je zaměřena především na polymery a kopolymery na bázi PHB, PLA a kopolymery PBAT a PBS.

  Kontaktní osoba: Mgr. Radek Přikryl, Ph.D. 

  pokračovat